Meteorológiai hatások vizsgálata az 5G rendszerek milliméteres hullámhosszú hálózataira

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bitó János
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Napjainkban a mobil adatforgalom nagymértékű növekedése és az okostelefonok robbanásszerű elterjedése példátlan kihívások elé állítja a mobil szolgáltatókat. A jelenleg üzemben lévő mobilkommunikációs szabványok által használt spektrum oly mértékben telítődött az utóbbi években, hogy a jövő ötödik generációs hálózata új frekvenciasávok alkalmazása nélkül nem tudná kielégíteni az iránta támasztott követelményeket. Az 5G koncepciónak megfelelően a jelenlegi frekvenciasávok mellett a milliméter hullámhosszú frekvenciák is alkalmazásra kerülnek (bár az ötödik generációs hálózatok szabványosítása a dolgozat írása idején még nem kezdődött el, az csupán 2017-re várható). A több tíz gigahertzes spektrum tartományban azonban egy új csillapító tényezőként a meteorológiai hatások sem elhanyagolhatóak. A dolgozat célja a csapadék hullámterjedésre gyakorolt hatásainak vizsgálata milliméter hullámhosszon, illetve az 5G rendszerek milliméteres hullámhosszú hálózatainak statisztikai vizsgálatára alkalmas szimulációs környezet (Matlab segítségével való) megvalósítása.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.