Metropolis fénykövetés GPGPU/OptiX technológiával

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szirmay-Kalos László
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A Metropolis mintavételezés egy fizikai analógiára épít és képes csaknem tetszőleges eloszlással mintákat generálni egy stacioner állapotú Markov folyamat szimulációjával. A 3D képszintézis során a fényforrásokat a kamerával az objektumok szórási pontjain keresztül összekötő nagydimenziós fényút teret kell mintavételezni, mégpedig a fontosság szerinti mintavételezés elve szerint a szállított teljesítménnyel arányosan. A Metropolis módszer az új mintát az aktuális minta perturbációjával, majd a perturbált jelölt véletlen elfogadásával vagy elvetésével állítja elő. A perturbáció a stacioner eloszlást lényegében nem befolyásolja, azt az elfogadási valószínűség megfelelő beállítása garantálja. A módszer konvergenciája azonban erősen függ a perturbációs stratégiától. Jelen dolgozat tárgya egy a Metropolis mintavételezést alkalmazó globális illuminációs eljárás masszívan párhuzamos GPU architektúrán való implementációja az OptiX keretrendszer segítségével, valamint a különböző perturbációs megközelítések összehasonlítása a módszer teljesítménye szempontjából.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.