Mezőgazdasági épületek villámvédelme

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szedenik Norbert
Villamos Energetika Tanszék

Magyarország területén a mezőgazdasági tevékenység jelentős mértékű. Ebből kifolyólag a mezőgazdasággal kapcsolatos épületek száma is magas. Az épületek, és a bennük található termelő eszközök (például gépek, eszközök, de szintén idesorolhatók a mezőgazdasági telepeken tartott haszonállatok is) jelentős értéket képviselnek, így az esetlegesen bekövetkező villámcsapás által okozott károk jelentősek lehetnek.

Dolgozatom célja, hogy bemutassam ezen épületek és a bennük lévő javak villámvédelmi lehetőségeit.

Dolgozatomat az MSZ 274 és az azt követő MSZ 62305 villámvédelmi szabványok ismertetésével kezdem. Bemutatom a felépítésüket, valamint a tervezési módszereiket.

A dolgozatom második felében esettanulmányokat folytatok mezőgazdasági telepeken előforduló tipikus épületeken. Ehhez egy már létező, az Enyingi Agrár Zrt. tulajdonát képező szarvasmarha telepen található épületek közül választottam ki az állattartáshoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó épületeket.

Az esettanulmányok során az MSZ 274 és az MSZ EN 62305 szabványok szerint elemzem az épületeket, majd a kapott értékek alapján javaslatot teszek az egyes épületekre vonatkozó szükséges védelmi intézkedésekről, összevetve a már meglévő villámvédelmi intézkedésekkel.

Dolgozatom végén összevetem a két szabvány használatával kapott eredményeket, és rámutatok a köztük lévő különbségekre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.