Microstep motorvezérlő fejlesztése 3D szkennerhez

OData támogatás
Konzulens:
Kiss Domokos
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A feladat célja a tanszéken futó 3D lézerszkenner projekt továbbfejlesztése volt. A trianguláció elvén működő eszköz képes egy céltárgyról 3D CAD modelleket generálni. A felvételek készítésekor a tárgyasztalon lévő céltárgy egy léptetőmotor segítségével fordul körbe. A korábbi vezérlés esetén, adott gyorsulással történő forgatáskor a céltárgy elmozdult, a léptetőmotor nem volt kellőképpen finom lépésekben hajtható. A tárgyasztal microstepping üzemben történő forgatásához szükséges volt egy új vezérlő áramkör építése. Ebben az üzemmódban lehetőség nyílik a léptetőmotor nem egész lépésekben (fél, negyed, illetve nyolcad lépésekben) történő léptetésére, ezáltal nagyobb elfordulási pontosság érhető el. Az ily módon vezérelt, mikrontroller alapú áramkör állítja elő a triggerjelet a szkenner képrögzítő rendszerének is. A vezérlő áramkör a képfeldolgozás további feladatait ellátó host számítógéppel soros kommunikáció segítségével tartja a kapcsolatot.

A dolgozat a következő részekre tagolódik:

Az 1. fejezet a lézerszkenner szerkezeti felépítése, fizika paraméterei mellett a rendszerrel szemben támasztott követelményeket, illetve a korábbi működés jellemzőit taglalja.

A 2. fejezetben az új funkciókat megvalósító vezérlő áramkör elemeinek bemutatása történik, és azokra a szempontokra világítok rá, amik miatt az egyes céláramkörök felhasználása mellet döntöttem.

A 3. fejezet részletesen taglalja a vezérlő panel áramköri felépítését és működését.

A 4. fejezet tárgya a vezérlés firmware egységei, illetve a panel és host számítógép közötti kommunikáció részletes bemutatása.

Az 5. fejezet a kész áramkör élesztéséről és annak teszteléséről szól.

A dolgozathoz CD melléklet tartozik, amelynek tartalma olvasható a függelékben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.