Mikroelektród-rendszer fejlesztése és validálása fogászati alkalmazásokra

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szabó Péter Gábor
Elektronikus Eszközök Tanszéke

A fogfájás során a központi idegrendszerbe érkező fájdalominger a háromosztagú idegen keresztül a fogbélben található idegvégződésekből származik. A fogbelet körülvevő keményszövet, az ún. dentin, emberi fog esetén átlagosan 20000 mikrocsatornát tartalmaz négyzetmilliméterenként, amelyeken keresztül az abban található fiziológiás sóoldat segítségével a dentin felszínén mérhető a fogidegi aktivitás. Ez az ún. dentinelvezetés.

A dentintubulusokon keresztül közvetítődnek a fájdalomingerek is. A fogzománc sérülése esetén a dentin felszínét érő ingerek hatására a fogbélben található ingerhez legközelebb eső idegek tüzelni kezdenek, ha az inger nem szűnik meg, a neuroplaszticitás révén a fogbél többi idege is fokozott aktivitást mutat. A pl. gyulladásos folyamatokat is kísérő neuroplaszticitás miatt nehéz lokalizálni a fájdalmat kiváltó forrásingert, ezért a folyamat vizsgálata nagyon kis területről történő jelelvezetést igényel.

Dolgozatomban egy alkalmazott orvosbiológiai kutatást mutatok be, melynek keretein belül a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Orális Diagnosztika Tanszék és az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet együttműködése révén újfajta dentinelvezetési módszert valósítottam meg. A módszer egy elektrofiziológiai jelelvezetést tesz lehetővé, amely MEMS technológiával megvalósított mikroelektród-rendszer segítségével a korábbiaknál jóval nagyobb felbontásban, több csatornán, szimultán méri a dentin felszínén létrejövő potenciálkülönbségeket.

A dolgozat első részében ismertetem az idegrendszer általános biológiai és szerkezeti felépítését, az elektromos idegi aktivitás kialakulását, a fog szövettanát és a fájdalom neuronanatómiai alapját. Bemutatom a dentinelvezetést és a korábban már megvalósított dentinelvezetési módszereket. A második részben egy újfajta dentinelvezetési módszer kutatását mutatom be, melynek során különféle MEMS technológiával megmunkált multielektródokkal végeztem dentinelvezetést az általam tervezett és fejlesztett 3D nyomtatott mérőkamrákban, különféle ingerlések megvalósításával. Az anyagok és módszerek számbavétele után bemutatom a mért jelek kiértékelésének folyamatát, valamint a dentin felszínén létrejövő potenciálkülönbségek ellenőrzésére megvalósított szimulációkat. A harmadik részben a kutatás eredményeit prezentálom, és a további lehetőségeket figyelembe véve kitérek a megvalósított dentinelvezetési módszer in vivo tesztjeire és a klinikumban történő alkalmazhatóságára.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.