Mikrofluidikai diszk alapú Point of Care módszer fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sántha Hunor
Elektronikai Technológia Tanszék

Diplomatervem keretein belül célomként tűztem ki egy általunk megalkotott centrifugális mikrofluidikai eszköz továbbfejlesztését, valamint az eszközhöz kapcsolódóan a szükséges biokémiai tudásbázis megteremtését és megvalósítását. A diszkkel egy fotometriás mérésen alapulva képesek lehetünk vérkémiai paraméterek (esetünkben kifejezetten az albumin fehérje) koncentrációjának mérésére. A diszken lezajló reakciókhoz szükséges a szeparált reakció tér megléte, így erre törekedve alakítottam ki a tartályokat, külön a szeparálásra, a mintakeverésre, és a spektrofotometriás mérésre. A spektrofotometriás mérés célja pedig, hogy a kapott abszorbancia vagy transzmittancia értékekkel következtetni tudjunk a vizsgált oldatban található fehérje koncentrációjára.

A diplomatervem során végzett munkámat két részre oszthatom. A kutatásaim első részét a biokémiai folyamatok megismerése, megtervezése, tesztelése alkotta, a második részét pedig Bodonyi Ádám által végzett munka tovább fejlesztése, tehát a mikrofluidikai diszk struktúrájának megtervezése és megvalósítása adta.

Az irodalomkutatás során megismerkedtem a jelenleg elérhető centrifugális mikrofluidikai eszközökkel, azok tulajdonságaival.

A munkám első felében az albumin kimutatására alkalmas biokémiai reakciókat tanulmányoztam, majd választottam ki azt az egyet, amely specifikus, spektrofotometriás mérésen alapszik és a diszken is végrehajtható. Ennek megfelelően a választott reakció a brómkrezol-zöld indikátor festékkel történő fehérje kimutatás lett.

A munkám második felében pedig az 5 rétegű mikrofluidikai diszk felépítésén dolgoztam. A diszk struktúrájának tervezetét CorelDraw program segítségével hoztam létre, ezen tervezet alapján pedig a PMMA lemez megmunkálását CO2 lézer segítségével végeztem el. Ezt követően kidolgoztam a diszk 2 fólia rétegének felragasztási technológiáját. A diszk fontos alkotórésze az adagoló tartály és a folyadékot a reagens tartályba továbbító hidrofób csatorna. Fontos, hogy a csatorna az adott forgatási paraméter mellett visszatartsa, azt követően pedig átengedje a kiadagolni kívánt folyadék mennyiséget. A munkám során kísérletet tettem a csatorna kialakítására 5 módszer tesztelésével is.

A kapott eredményeket összegeztem, majd a megfelelő következtetések levonásával javaslatot tettem a tovább fejlesztési lehetőségekre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.