Mikrohuzalkötések minőségellenőrzési módszereinek kutatása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt
Elektronikai Technológia Tanszék

Napjainkban az elektromos összeköttetések jelentős részét mikrohuzalkötések alkotják, és folyamatosan nő az igény az egyre nagyobb megbízhatóságra. A hagyományos ellenőrzési módszerekkel nem megoldható az elkészült kötések 100%-os minőségellenőrzése, éppen ezért olyan technológiákat fogok megvizsgálni, melyek képesek lehetnek ennek az egyre növekvő igénynek a kielégítésére.

Munkám során megvizsgáltam számtalan, a mikrohuzalkötések folyamat közbeni minőségellenőrzésére megoldást ígérő technológiát, kiemelt figyelmet szentelve az olyan elektromos mérési módszereknek, melyek képesek előre jelezni a kötések minőségét és észlelni a kötési művelet során fellépő hibákat.

A kutatásom során feldolgozott technológiák ennek a minőségellenőrzési törekvésnek a különböző típusait képviselik, és bár találhatunk hasonlóságot köztük, egyértelműen kimondható, hogy nem létezik egyetlen olyan eljárás sem, mely széles körben alkalmazott és elterjedt lenne az iparban.

Ennek az oka elsősorban a létező technológiák jelenleg korlátozott alkalmazhatósága, valamint a módszerek folyamatos fejlődése, ami egyelőre nem teszi lehetővé egyetlen technológiának sem az olyan jellegű elterjedést, mint ami például a huzalkötés-húzó tesztekre jellemző.

A több különböző módszert összekötő egyik pont az ultrahangos átalakító elektromos tulajdonságainak a mérése, és az így nyert adatok korábbi mintázatokkal történő összehasonlítása, és ebből a kötés minőségére való következtetés. A Hesse&Knipps PiQC nevezetű technológiája több mechanikus paramétert is mér, így a folyamat jelentős részére biztosít rálátást, ez által pontos következtetéseket enged levonni a kötés minőségére, és az esetlegesen fellépő hiba típusára vonatkozóan.

Ez a két, nagyban különböző megközelítés lehetőséget biztosít további technológiák fejlesztésére, melyek ezekre épülve lehetővé tehetik egy egységes folyamat közbeni ellenőrzési módszer kialakulását, és annak széles körben való elterjedését.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.