Mikrokontroller alapú vezérlőpanel fejlesztése dozimetriás készülékhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ruszinkó Miklós
Elektronikai Technológia Tanszék

Kivonat

A kurrens méréstechnika a laboratóriumi mérőműszerektől, szenzoroktól elvárja, hogy az eredmények nagy mennyiségben, pontosan, a felhasználó által könnyen kezelhetően és hozzáférhetően álljanak rendelkezésre. A mérési módszerek, technikák jól kiforrottak, de a felhasználói igények folyamatosan változnak, növekednek, mely folyamatos fejlesztést kíván.

Jelen értekezésben egy mikrokontroller alapú vezérlőpanel hardverének specifikálását, fejlesztését mutatom be lépésről-lépésre. Félévi munkám során a szoftverfejlesztéshez használt eszközöket is megismertem, alapvető élesztési feladatokat végeztem el az elkészített hardveregységen.

Dolgozatom elején definiáltam a probléma kialakulásának okát, elhelyeztem azt a tudományterületek között. Röviden ismertettem a dozimetriát és a hozzá kapcsolódó fogalomköröket. Ezt követően bemutattam a fejlesztés alapjául szolgáló eszközt, majd részletesen ismertettem a PIC mikrokontrollerek általános felépítését és hardver- valamint szoftverfejlesztési lehetőségeiket, valamint kitértem hozzá kapcsolódó fejlesztőkörnyezet és a PICkitTM 2 programozó ismertetésére. Az áramkörtervezés és nyomtatott áramkörtervezés folyamatának fontos része a kapcsolódó tervezési szabályok használata, az áramkör kialakulásának lépéseit pedig az alkatrészek kiválasztásának okain keresztül szemléltetem. Az áramkört összeszereltem, majd élesztettem és mintaprogramokkal teszteltem a működését. A prototipizálás mentén javítottam a felmerülő apróbb hibákat. A Microchip által kiadott design dokumentumok felhasználásával elkészítettem az USB kommunikációt kialakító, valamint az LCD kijelző vezérléséért felelős programrészleteket. A program további fejlesztései túlmutatnak jelen dolgozaton. A téma továbbvihető MSc Önálló laboratórium témának. A készülék további fejlesztései közé tartozik majd az analóg bejövő jel digitalizálása, kalibrációs pontokra való megfelelő görbeillesztés, valamint a programrészleteket összefogó menürendszer elkészítése.

Jelen dolgozat készítését a Sensolab Kft., valamint a Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézetének munkatársai segítették.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.