Mikrokontroller vezérelt Wetting balance mérőberendezés fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Krammer Olivér
Elektronikai Technológia Tanszék

Az elektronikai technológia fenntartható fejlődésének érdekében szükséges a technológiai eljárások folyamatos fejlesztése. Ehhez azonban elengedhetetlen azok eredményének minősítése. Szakdolgozatomban az egyik ilyen minősítési eljárással, a Wetting Balance teszttel foglalkoztam, mely a forrasztás folyamatának egyik jelentős paraméterét, a nedvesítési képességet méri. A félév során egy olyan merőműszert terveztem, amely képes e paraméter mérésére és a kapott eredmények tárolására.

Ahhoz, hogy ezt kivitelezhessem, irodalomkutatás végeztem a Wetting Balance tesztről, illetve a készülék megépítéséhez felhasználható alkatrészekről. Ez utóbbiak az egyenáramú léptetőmotorok, az erőmérő szenzorok, illetve a vezérlést irányító mikrokontroller.

A vezérlés megtervezéséhez elemeztem a mikrokontrollerek felépítését, sajátosságait és programozását. Emellett a tervezéshez felhasznált perifériák felépítését és működtetését is tanulmányoztam. A tervezéshez végül egy 8-bites PIC mikrokontrollert, a PIC18F67J50-et használtam. A megtervezett áramkörben a kontroller az abban található CCP modul által előállított PWM (pulse width modulation) jel segítségével vezérli a forrasztároló tégelyt mozgató egyenáramú léptetőmotort. A tesztminta mozgása közben a mikrokontroller dinamikus erőmérést végez egy analóg, rezisztív erőmérő segítségével. A szenzor adatait egy belső 8-bites analóg-digitális átalakító segítségével menti a benne található flash típusú EEPROM memóriába. Az így elmentett adatok végül egy ICSP (In-Circuit Serial Programming) porton keresztül, a PICkit programozót felhasználva olvashatóak ki egy számítógép segítségével.

A tervezés során törekedtem annak jövőbeli bővíthetőségére, hogy az később egyszerűen kiegészíthető legyen további perifériákkal, vagy akár másodlagos vezérlő egységgel, továbbá ügyeltem a vezérlőhöz írt program átláthatóságára.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.