Mikrokontrolleres riasztó berendezés tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Iváncsy Szabolcs
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A dolgozatomban egy mikrokontrolleres alapokon nyugvó riasztó rendszert terveztem meg. Az alapkoncepció az volt, hogy a rendszer több egységből álljon, amelyek rádiós kapcsolaton keresztül kommunikálnak egymással, illetve hogy a rendszer központi egysége legyen ellátva PC-s kapcsolattal. A rendszert 8 bites architektúrán, AVR mikrokontrollerekkel valósítottam meg.

Először elterveztem, hogy milyen funkciókkal szeretném ellátni a rendszert, és ezek elvi működését ismertettem. Ezek után a rendszer két választott részegységét meg is valósítottam, a rendszer központi egységét, illetve egy mozgásérzékelő egységet, ami egy passzív infravörös szenzor segítségével detektálja a mozgást. Ezen a két egységen implementáltam, és mutatom be a rendszer által megvalósított funkciókat.

Az esszém során ismertettem a használt alkatrészeket, azok megválasztásának szempontjait, használatuk előnyeit, illetve hátrányait. Végigvettem az áramkör tervezésének lépéseit, és bemutattam a kész hardvert. Ezután az elkészített szoftver által megvalósított funkciókat, és a szoftverben bizonyos helyeken használt megoldásokat tárgyaltam, mind a központi, mind a távoli hardveregység esetén. Mindemellett egy egyszerű számítógépes szoftvert is készítettem, a központi egységgel való kommunikációhoz. Végül pedig szót ejtettem a rendszer jövőbeni továbbfejlesztési lehetőségeiről is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.