Mikrokontrolleres vezérlés tervezése szabályozott egyenáramú tápegységhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kádár István
Villamos Energetika Tanszék

A diplomaterv bevezetőjében részleteztem a téma választásának okát, előzményeit. A feladat specifikációban bemutatom a megvalósított készülék felépítését.

Az elterjedten használt teljesítményelektronikai kapcsolás felépítéséről és a mikrokontrollerekről a 2. fejezet tartalmaz egy-egy rövid áttekintést.

A diplomaterv 3. fejezetében az általam használt ATMEL ATmega88 típusú mikrokontroller általános jellemzőit, felépítését, működését és a fejlesztői környezetet részleteztem, néhol ábrák segítségével. Szintén bemutatom az áramkörben található elemek felépítését és működését. Törekedtem arra, hogy az egyes fogalmakat minél egyszerűbben és érthetőbben közöljem.

A diplomaterv 4. fejezetében a mikrokontrollerre írt programot részletezem. A különböző funkciókat megvalósító függvények külön-külön alfejezetekben kerülnek ismertetésre. A forráskódban szereplő regiszterek ismertetése a mellékletben található. A teljes forráskód a diplomaterv CD mellékletén található.

Az 5. fejezetben egy összefoglalás található a mikrokontrolleres áramkör működéséről, a felmerült hibákról és azok javításáról.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.