Mininet alapú hálózatok monitorozása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Heszberger Zalán Tamás
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A Mininet egy olyan eszköz, mellyel programozott módon emulált hálózatokat hozhatunk létre. Ezek működtetése alapvetően a hálózatirányítás egy újszerű megközelítése szerint történik, melyet Software Defined Networkingnek, illetve röviden csak SDN-nek nevezünk, és amelyek megvalósításában a Linux kernel folyamat szintű virtualizációs technikáira támaszkodik, melyeket összefoglalóan csak névtereknek hívnak. Bár az emulált hálózat elemei közt folyó kommunkció egy része hagyományos eszközökkel is elemezhető, nagyobbik része – az alkalmazott technika miatt – rejtve marad a külvilágtól.

Szakdolgozatom célja egy olyan általános monitorozó alkalmazás tervezésének és megalkotásának bemutatása, mellyel a hálózati forgalom a teljes rendszerre vonatkozóan valós időben megfigyelhető, és grafikus felületen megjelenítve elemezhető.

A dolgozat első részében röviden bemutatom az SDN – mint hálózati architektúra – alapvető elemeit, valamint az OpenFlow protokollt, melyet a fenti névterek tömör tárgyalása követ.

Ezután a Mininetet, mint programcsomagot mutatom be felhasználói és fejlesztői szemszögből, mintegy összefoglalva általános működésére vonatkozó ismereteket, melyek a feladat megoldásához nélkülözhetetlenek.

A további fejezetekben az új alkalmazás elkészítésének folyamatát ismertetem specifikációjával kezdődően, a tervezési megfontolásokon át, az implementáció fontosabb részleteivel bezárólag.

Végezetül a megvalósított alkalmazást értékelem, a végrehajtott tesztek eredményeinek figyelembevételéve.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.