Minőségbiztosítás Oracle alapú adatbázis-kezelő rendszerekben

OData támogatás
Konzulens:
Kovács Ferenc
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Korunkban nem képzelhető el olyan szervezet, mely ne rendelkezne valamekkora adatvagyonnal. Nem kétséges, hogy az adatok hatékony tárolására valamilyen adatbázis-kezelő rendszer a legalkalmasabb, mivel ezen rendszerek lehetővé teszik az adatok hatékony tárolását, lekérdezését és módosítását. Napjaik legelterjedtebb és széleskörűen alkalmazható relációs adatbázis-kezelő rendszerét az Oracle cég szállítja. Azonban a háromrétegű architektúrában nem csak az adat réteget fedi le a cég portfóliója, hanem a middleware és a felhasználói felület rétegekben is találkozunk Oracle specifikus megoldásokkal. Egy nagyobb szervezetben, ahol ezen eszközöket használó, többrétű alkalmazásfejlesztés folyik, hosszú távon elengedhetetlen egy minőségbiztosítási rendszer kialakítása, mely szavatolja a megfelelő adat-, szerkezet- és kódminőséget.

Ezen minőségi kérdések egyetemes kézbentartása nehéz feladat, mivel egyrészt alkalmazkodni kell az felhasznált technológiákhoz, szem előtt tartva annak folyamatos fejlődését, változását és esetleges korlátait, kompatibilitási kérdéseit. Másrészt behatóan ismerni kell azt a környezetet, ahol a minőségbiztosítási feladatokat el kívánjuk végezni.

A diplomatervemben bemutatok egy olyan alkalmazást, mely bevezetésének kezdetétől segíti egy nagy szervezetben az adatbázis-kezelő rendszerek és az ahhoz közel álló technológiákkal kapcsolatos alapvető minőségbiztosítási feladatok ellátását, és fejlesztések révén követi az újabb technológiák megjelenését. Részletesen elemzem az eddig elkészült megoldásokat, bemutatom, hogy milyen fejlesztéseket végeztem, és ötleteket adok, milyen továbblépési lehetőségek rejlenek még az alkalmazásban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.