Minőségbiztosított Java EE alkalmazás

OData támogatás
Konzulens:
Dévai István Zoltán
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Napjaink egyik legelterjedtebb, vállalati környezetben használt szoftverfejlesztési platformja a Java Enterprise Edition. Az volt a feladatom, hogy ennek segítségével készítsek egy fejlesztési folyamatot támogató feladatkezelő rendszert, ezzel elmélyítve ismereteimet a JavaEE használatában.

A másik célom az volt, hogy megismerkedjek a JavaEE alkalmazások tesztelési módszereivel, valamint ezeket alkalmazva biztosítsam, hogy az alkalmazás a specifikációnak megfeleljen. Ezen felül egy felügyelő alkalmazással kiegészítve az általam készített rendszert, megalapozzam annak hatékony üzemeltetését.

A dolgozatomban bemutatom a JavaEE technológiát, részletezve azon komponensek működését, melyeket felhasználtam a munkám során. Ez után röviden ismertetem, hogy milyen módon lehetséges a szoftverek minőségbiztosítása, mind a fejlesztés, mind az üzemeltetés során. Részletesen kitérek a feladatkezelő rendszer tervezésére, megvalósítására, valamint arra is, hogy milyen módon teszteltem azt.

Végül ismertetem a rendszert kiegészítő felügyelő alkalmazás funkcióit, valamint megvalósítását. A dolgozatom végén röviden összegzem az elkészítés során tanultakat és tapasztaltakat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.