Minőségszabályozás "SixSigma" rendszerekben

OData támogatás
Konzulens:
Hajdu István
Elektronikai Technológia Tanszék

Összefoglaló

Szakdolgozatom betekintést nyújt a Six Sigma minőségbiztosítási rendszer minőségirányítási megoldásaiba. A dolgozat bevezetőjében irodalmi áttekintés alapján vázlatosan bemutatom a minőségellenőrzés és a minőségbiztosítás fejlődésének kronológiai lépéseit.

A második fejezetben bemutatom a Six Sigma rendszer kialakulásának történetét és alapjait. Kifejtem a rendszer előnyeit és hátrányait, majd összehasonlítom néhány elterjedt minőségbiztosítási rendszerrel. Részletesen bemutatom a DMAIC ciklus lépéseit. Felsorolom a Six Sigma szélesebb körben elterjedt eszközeit. Az eszközöket két csoportra bontom: „kemény és „lágy” eszközökre. Részletesen bemutatom ezeket a technikákat.

A harmadik fejezetben egy irodalmi összefoglalót készítettem a gépképességről és a folyamatképességről. Definiálom a szükséges paramétereket és feltételeket. Röviden áttekintem a várható érték, a tapasztalati szórás és a normális eloszlás alkalmazásának ismereteit a gépképesség számításához. Bemutatom, hogy milyen lehetőségek vannak gépképesség mérésére olyan adatsoroknál, amelyek nem normális eloszlásúak.

A negyedik fejezetben egy üzemi példán keresztül gépképesség-számításokat végzek egy ponthegesztő berendezés mérési eredményein. A kapott értékeket kiértékelem. Normalitásvizsgálattal ellenőrzöm a megoldásom helyességét.

Az ötödik fejezetben bemutatom a minőségkapacitás fogalmát, definiálom a dinamikus minőségkapacitás és a stabilizált dinamikus minőségkapacitás fogalmát. Elvégeztem mindkét minőségkapacitás-szintre a számításokat. Az eredményeket kiértékeltem, bemutattam, hogy a rendszerben mekkora tartalék áll rendelkezésre.

Szakdolgozatom során bemutattam a Six Sigma rendszer előnyeit és hátrányait. A rendszer eszközeinek bemutatása során megállapítottam az egyes módszerek megvalósítását, erősségeit. Gépképesség-számításokkal megállapítottam három üzemi mérés-sorozat példáján, hogy a folyamat nem stabil, a különböző műszakok minőségi teljesítményének a szórása ingadozó, várható értéke szintén. Normalitás-vizsgálattal megállapítottam, hogy a számításaim kiinduló feltételei megfelelőek. A minőségkapacitás szintek összevetéséből megállapítottam, hogy a rendszerben mekkora tartalékok vannak, kifejtettem, hogy mekkora maximális selejtarány-csökkentést lehetne elérni.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.