Mintaillesztésen alapuló tanulórendszer fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Drexler Dániel András
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A szakdolgozat célja egy mintaillesztésen alapuló tanulórendszer fejlesztésének bemutatása.

Az automatizálás és irányítástechnika területén a gépi tanulás komoly segítséget nyújthat az optimalizálási lehetőségek felfedezésével és a folyamatok lehetséges kimeneteleinek feltérképezésével, ezáltal támogatva a bonyolult folyamatok kezelését.

Egy ilyen tanulórendszer megvalósítása alapulhat bizonyos speciális minták és helyzetek felismerésén.

Az amőbajáték különböző változatai kedvelt területe a különböző tanulóalgoritmusok kutatásának, mivel egzakt szabályok által leírható és a véletlennek a döntéshozásban nincs szerepe.

Az algoritmus gyors és rugalmas teszteléséhez és működésének demonstrálásához szükséges szimulációs környezetet Matlab segítségével készítettem el.

Dolgozatomban – az elméleti alapok és a szimulációs környezet bemutatását követően – részletezem a megfelelő, egymással összhangban lévő, jól együttműködő mintatárolási és -súlyozási és kiértékelési rendszer működését.

Leírom a tanulórendszer megvalósításához szükséges Matlab-függvényeket.

Végül tárgyalom a munka eredményét.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.