Mintakinyerésen alapuló mesterséges intelligencia algoritmusok fejlesztése egyszerű táblajátékokra

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Harmati István
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Jelen diplomaterv elsősorban egy bizonyos mértékig általános táblajátékot játszani képes ágens megtervezését mutatja be. Elsődleges cél az önálló tanulás elérése, és hagyományos, számításigényes keresőalgoritmusok kiváltása. Két megközelítésről esik szó. Az elsőben inkrementális mintakinyerés és -illesztés segítségével hatékony sekély keresést valósítottam meg, mely során az ágens játék közben tanulja a mintákat. A második megközelítés a mély neurális hálók témaköréhez kapcsolódik: közelmúltbeli kutatások eredményeit kíséreltem meg átültetni az általam választott játékra.

A cél érdekében létrehoztam egy keretrendszert, mely különféle játékok futtatására alkalmas. Célszerűen objektum-orientált programszervezésre volt szükség. Dolgozatomban a központi ágens felépítésére és működési elvére, illetve a neurális háló alapú megoldások bemutatására koncentrálok; a keretrendszer és a speciális ágensek részletes bemutatására nem kerül sor. Mind az explicit mintaillesztésen és a neurális hálózaton alapuló megoldások implementálása MATLAB-ban történt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.