Mintavételezett geometrián alapuló fotorealisztikus képszintézis algoritmusok

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tóth Balázs György
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Az interaktív háromdimenziós grafikus alkalmazások elterjedésével egyre nagyobb szerepet kap a fotorealisztikus képszintézis valós idejű megvalósítása. Az utóbbi években a dinamikus megvilágítás számításához a mintavételezésen alapuló megoldások váltak széles körben elfogadottá. Ennek oka, hogy a hagyományos megközelítéshez képest nagyon jól skálázódik a színtér bonyolultságával, és a felhasználandó fényforrások számával. Ebben a dolgozatban a jelenleg legelterjedtebb, késleltetett árnyalás nevű algoritmust tárgyaljuk, annak előnyeit és hátrányait is vizsgálva.

A megvilágítás valósághű ábrázolása is alapvető fontosságú. A dinamikusan frissülő árnyékok megjelenítéséhez árnyéktérképeket alkalmazó technikákat használunk. Realisztikus fényforrások szimulálásához életlen árnyékokat létrehozó megoldások szükségesek. Külön figyelmet érdemelnek továbbá az irányfények által vetett árnyékok, valamint az ambiens takarás.

A mintavételezésen alapuló algoritmusok egyik legnehezebb feladata az átlátszó objektumok ábrázolása. A modern grafikus kártyák által nyújtott funkciók lehetővé teszik a probléma hatékony kezelését. Jelen diplomamunka egyik fő témája a helyes fényszámítás áttetsző felületek esetén, illetve ezek beépítése a már meglévő algoritmusokba. Részletesen tárgyaljuk továbbá a transzparens objektumok által vetett árnyékok kérdését.

A diplomaterv keretei között a képalkotáshoz egy keretrendszert fejlesztettem ki, mely általános támogatást nyújt a vizsgált grafikai algoritmusok megvalósításához. Segítségével lehetővé válik az egyes megoldások összehasonlítása a korszerű grafikai hardverek képességeit kihasználva.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.