Mitsubishi RV-3SDB robot programozása

OData támogatás
Konzulens:
Oláh István
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A diplomaterv a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékén, valamint az ipari automatizálással foglalkozó AxiCont Kft. telephelyén készült.

A feladat átfogó ismeretek megszerzése volt a napjainkban használt ipari robotok területén, valamint betekintést nyerni azok programozásába egy kiválasztott típus megismerésén keresztül. Ehhez a Tanszéken található Mitsubishi RV-3SDB robot állt rendelkezésemre.

Feladat volt továbbá egy a mesterkurzuson kötelezően elvégzendő szakirányos laborgyakorlathoz mérési összeállítás kidolgozása, amelynek segítségével a hallgatók a Tanszéken található robotkar megismerésén keresztül betekintést nyerhetnek az ipari robotok programozásába. A diplomamunka részét képezte a laborgyakorlathoz szükséges hardver elemek megtervezése, összeépítése, valamint a programok és az útmutató elkészítése.

A diplomaterv készítése során lehetőségem nyílt az AxiCont Kft.-nél a robotprogramozással kapcsolatos gyakorlati ismereteim tovább bővítésére, bekapcsolódhattam egy a cégnél futó projektbe, valamint a tanszéki laborgyakorlat megépítéséhez szükséges elemeket is itt készíthettem el.

Az iparban használt robotok egyik elterjedt típusa a hat szegmenses robotkar, hasonlóan a laborban található Mitsubishihez. Gyakori gyártósori példa, hogy a megmunkálandó munkadarab szállítószalagon, palettán érkezik a munkaállomásra, és a robotkar innen veszi át a művelet elvégzését. A mérési feladatban egy ehhez hasonló, ipari környezetet minél jobban modellező példa kidolgozását tűztem ki célul.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.