Mobil hálózatok hozzáférési hálózatának méretezése

OData támogatás
Konzulens:
Benkő Borbála Katalin
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A diplomatervem a mobil hálózatok hozzáférési hálózatának legkritikusabb földi interfészének, az Iub interfésznek a hatékony dimenzionálásával és a valós forgalmának mérésével foglalkozik. Az operátorok szempontjából nagyon fontos az Iub interfészek hatékony és pontos dimenzionálása, mivel ezeken az interfészeken keresztül érhetőek el Node-B-k ezrei, melyek kapcsolatai jelentős részét képezik az egész hálózat költségének.

A dolgozatom első része a mobil hálózatok Iub interfészen átmenő forgalom mérésének és dimenzionálásának elméleti alapjait írja le. Leírást adtam az interfész protokoll architektúrájáról, a QoS igények kielégítésének metodikájáról, a támogatott rádiós vivők tulajdonságairól, és az IP és ATM alapú méretezésnek valamint a valós forgalom kiszámításának szakirodalmáról.

A továbbiakban leírtam azon az Ericsson ETRAN hálózattervező alkalmazásához tartozó algoritmus tervezését és implementálását, amely a valódi hálózatokban mért adatok alapján kiszámítja a hozzáférési hálózat fizikai összeköttetéseinek forgalmát és amely ezek alapján képes különböző reportok generálására.

Végül leírást adtam azon eljárás tervezéséről és implementálásáról, amely a hozzáférési hálózatok méretezéséhez jelenleg használt Kaufmann-Roberts algoritmuson alapuló eljárást közelíti. Az általam tervezett közelítő algoritmus tesztelését az utolsó fejezet taglalja pontosság és lépésszám szempontjából.

Az elkészült valós forgalmat mérő eljárás már az ETRAN része, így az ETRAN-nal dolgozó mobiltelefon szolgáltatók hálózattervezői használhatják a hozzáférési hálózatuk elemzése- és fejlesztésekor. A kész közelítő algoritmus további, a hozzáférési hálózatok dimenzionálásával kapcsolatos statisztikai közelítéseken alapuló kutatásokban alkalmazható.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.