Mobil kliens fejlesztése felhő alapú rejtjelezett adattároló rendszerhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Buttyán Levente
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Az utóbbi években a szórakoztató elektronikai eszközök egyre szélesebb körű felhasználása és a készülékek árának rohamos csökkenése miatt eljutottunk oda, hogy az átlag felhasz- náló egyszerre több személyes elektronikai eszközzel is rendelkezik. Ezek használata során megjelent az ígény arra, hogy a tárolt adatokat könnyen lehessen mozgatni a különböző eszközök között. Erre az egyik legkényelmesebb megoldás az adatok felhő alapú tárolása. Ez a lehetőség számos előnnyel jár, de ugyanakkor felvet biztonsági kérdéseket is. Különösen érdekekes kérdés az, hogy hogyan lehet a felhasználó érzékeny adatait megvédeni magától a felhőt működtető szolgáltatótól. Az egyik lehetséges megoldás az adatok kliens oldali rejtjelezése a felhőbe történő feltöltés előtt. Ez vezet el a felhő alapú rejtjelezett adattároló rendszerek fogalmához.

Az okostelefonok és tabletek elterjedésével egy újabb ígény jelent meg, még pedig az, hogy a felhő szolgáltatóknál tárolt adatokhoz ne csak asztali kliensek segítségével, hanem hordozható eszközökkel is hozzá lehessen férni a világ bármely pontján.

A szakdolgozatom témájául egy mobil kliens fejlesztését választottam, amellyel lehető- ség nyílik egy felhő alapú rejtjelezett adattároló rendszerhez kapcsolódni. Az alkalmásnak képesnek kell lennie arra, hogy kapcsolatot létesítsen a felhő szolgáltatóval, majd letöltse a felhasználó elmentett adatait, amelyeket megjelenít a dekódolás után. A projektem kapcso- lódik a Tresorit Kft munkájához, amely egy biztonságos felhő alapú adattároló rendszert fejleszt. Az ő megoldásukat egészítem ki egy iOS kliens-sel. Az alkalmazás fejlesztése során ezért felhasználtam a cég által fejlesztett C illetve C++ könyvtárakat.

A feladat elvégézéséhez először szükségessé vált, hogy megismerjem a felő alapú adattá- roló rendszereket, valamint a rejtjelezett adattárolással kapcsolatos problémákat és megol- dásaikat. Ennek részeként elemzem a már működő szolgáltatásokhoz készített mobil klien- seket. A szükséges funkciók azonsítása után elkészítem a rendszertervet. A tervek leírása után bemutatom az alkalmazás elkészült implementációját.

Egy sikeres és jól működő alkalmazás elkészítéséhez szükséges a fejlesztéshez választott iOS platform sajátosságainak a megismerése, a platformmal együtt járó Objective-C nyelv- vel egyetemben. Csak így tudom elérni, hogy olyan alkalmazást készítsek el, ami képes a kitűzött szolgáltatásokat teljesíteni, mindamellett, hogy olyan felhasználói élményt nyújt, amit az Apple termékek használói már megszokhattak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.