Mobil oktatójátékok felügyelete tantermi környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Forstner Bertalan
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Napjaink egyik legaktuálisabb kérdése az oktatás. A múlt század közepe óta használt oktatási módszerek nagy része elavult, és nem képes eleget tenni a modern kor követelményeinek. A mai gyorsuló, modernizálódó világ egyre inkább a digitális techni-ka köré épül, így kézenfekvő lenne ennek bevonása.

A mobil eszközök, különösen a tabletek, nagy méretük és érintőképernyőjük mi-att alkalmasak lehetnek oktatási jellegű feladatokra is. A gyerekek nagy része természe-tesen kezeli, és szívesen használja ezeket az eszközöket. Különösen igaz ez azokra, akik-nek valamilyen tanulási nehézséggel (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, stb.) rendelkez-nek.

Azonban a gyermekektől nem várható el, hogy önállóan képesek legyenek meg-határozni a gyakorló feladatok témakörét, és nehézségét. A tanári felügyelet tehát elen-gedhetetlen. Az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai tanszéken futó AdaptEd projekt keretein belül egy olyan keretrendszer fejlesztése folyik, amely megoldást nyújt erre a problémára.

Munkám során egy felügyelőalkalmazást készítettem a keretrendszerhez, ame-lyen keresztül a pedagógus képes figyelemmel kísérni az osztályban tanuló diákjai előre-haladását. Az Androidos alkalmazáson keresztül a tanár láthatja minden gyermek játék-menetét, valamint amennyiben a megfelelő szenzorok is csatlakoztatva vannak a játé-kokhoz, fiziológiai adataikat is. A megfigyelés mellett a pedagógusnak lehetősége van szükség esetén beavatkozni a játékmenetekbe, valamint tanítóhalmazt tud szolgáltatni a keretrendszerben futó, adaptivitást biztosító algoritmus számára.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.