Mobilalkalmazások fejlesztése többféle platformon

OData támogatás
Konzulens:
Schulcz Róbert
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Napjainkban az okostelefonok népszerűsége egyre nő, hatalmas piacot jelentve az alkalmazásfejlesztőknek. Problémát jelent, hogy számos, egymással inkompatibilis operációs rendszer van használatban, így egy alkalmazás minden platformon elérhetővé tétele nem csak idő- és költségigényes, hanem számos platformon történő fejlesztésben való jártasságot is igényel.

Diplomamunkámban két mintaalkalmazás elkészítését ismertetem. Elsőként egy multimédiás hirdetőrendszer kliensalkalmazásának több platformra történő kifejlesztésén keresztül bemutatom az egyes elterjedtebb megoldások előnyeit és árnyoldalait, összehasonlítva ezeket felhasználói és fejlesztői szempontból egyaránt. A kliensek egy webszolgáltatás segítségével látják el feladatukat, amelyhez egy RESTful API-n keresztül kapcsolódnak. A megvalósítás során ügyeltem arra, hogy az egyes implementációk kövessék az adott platformon használatos konvenciókat, elkerülve azt, hogy platform idegen legyen a végeredmény. Másodszor egy egyszerűbb, az operációs rendszerbe épített kezelőfelületi elemeket használó játék implementálása során szerzett tapasztalatokat ismertetem. A játék felépítése követi az általános célú alkalmazásokét, és az adott operációs rendszerek jellegzetességeit kihasználva kerültek megvalósításra.

Dolgozatomban először bemutatom azokat a körülményeket, amelyek az okostelefonok kifejlesztéséhez vezettek, kitérve a mobilhálózatok fejlődésére, amely meghatározó szerepet töltött be ebben. Ezt követően ismertetem a fontosabb mobil platformokat, a népszerűbb keresztplatformos megoldásokkal együtt, ezek főbb jellegzetességeit, valamint a használatukhoz elengedhetetlenül szükséges általános ismereteket. Ennek során kitérek főbb előnyeikre, erősségeikre és hiányosságaikra egyaránt.

Végezetül bemutatom az elkészült implementációkat, értékelve azokat mind felhasználói, mind fejlesztői szempontból, majd javaslatokat tesztek a lehetséges továbbfejlesztési irányokra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.