Mobile IPv6 protokoll skálázhatóságának javítása a maghálózati funkciók elosztásával

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bokor László
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Szakdolgozatom aktualitását mi sem jelzi jobban, mint hogy napról napra emelkedik a mobil Internet elérést használók száma, egyre fokozódik az igény a nagyobb adatforgalmat generáló mobil szolgáltatások iránt, valamint új, speciális felhasználási területek kezdenek teret hódítani a mobil hálózatok alkalmazásával. Mindezek komoly igénybevételt jelentenek a Mobile IP protokoll számára. A centralizált architektúrából adódóan ez a teher néhány központi hálózati elemre hárul, amelyeknek kiemelkedő stabilitást kell biztosítania minden körülmény között. Azonban ezek az elemek már egyre kevésbé képesek kiszolgálni a megnövekedett felhasználói igényeket. A probléma megoldására felmerült az elosztott hálózati architektúra alkalmazása.

Dolgozatom első részében bemutatom a Mobile IPv6 hálózat felépítését, valamint a protokoll fontosabb kiegészítéseit, ami a centralizált felépítés problémáinak ismertetésének alapjául fog szolgálni. Ezt követően felvázolom a problémák megoldására kidolgozott funkcionális és architekturális fejlesztéseket, külön kitérve ez elosztott mobilitásmenedzsment által kínált lehetőségekre, amely a dolgozatom fő témáját képzi.

Az elméleti alapok áttekintését követően az általam implementált OMNeT++/INET szimulációkban vizsgálom a hagyományos centralizált, valamint az elosztott maghálózati funkciókkal bíró Mobile IPv6 hálózatok skálázhatóságát. Elsőként ismertetem az implementáció elkészítésének főbb lépéseit és irányelveit, majd prezentálom a két különböző hálózati architektúra vizsgálatának szimulációs eredményeit, végül pedig elemzem és összehasonlítom a két megközelítést skálázhatóság szempontjából.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.