Mobilis robotok kooperációja rajintelligencia módszerekkel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Harmati István
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A dolgozatban a rajintelligencia módszerek kerülnek bemutatásra, maga az alapötlet felvázolása, a különböző természeti jelenségektől függő koncepciók bemutatása, és optimalizáló képességük magyarázata. A SWARM algoritmusok felvázolása után, az Ant Colony Optimization, azaz hangyakolónia alapú legrövidebb útkeresési, optimalizáló algoritmus kerül középpontba, amely majd a taktikai hadműveleti szimuláció alapjául szolgál. A dolgozat következő része, a metódus teszteléséhez, a MatLab-ban implementált szimulátor (Art of War 3.0 © Péter Kisfaludi, Lajos Szarka) környezetének, és alapvető programstruktúrájának leírását tartalmazza, mely képes különböző elvű stratégiák meghívására (egy játék során pontosan kettő). Mindezek után az ACO-ra építve bemutatok egy általam fejlesztett keretrendszert, amely képes magas szintű csapatstratégiák, és taktikai manőverek megvalósítására és összehangolására, és alkalmas a fent említett szimulátorbeli tesztelésre. Tulajdonképpen a SWARM alapú optimalizáló eljárással valósítok meg egyfajta stratégiai intelligenciát egy rétegezett vázú rendszer keretein belül.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.