Mobilis robotok koordinációja stratégiai célok eléréséhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Harmati István
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Korábbi kutatásaim során olyan hangyakolóniákon és madárrajokon alapuló rajintelligencia algoritmusokat implementáltam, melyek képesek optimális megoldást adni a jól ismert NP-teljes Utazó Ügynök problémára. Jelen dolgozat célja, az ezen metódusok alapján konstruált egyedi SWARM algoritmusok továbbfejlesztésének bemutatása, és az eszközölt heurisztikákon alapuló hangoló és javító eljárások fuzzy és játékelméleti stratégiákkal történő hatékony kiegészítésének elvi vázolása magas szintű kooperatív hadműveleti csapatstratégiák fejlesztése céljából, továbbá az ehhez konstruált szimulátor bemutatása (Art of War v6.0 Kisfaludi Péter és Szarka Lajos). A dolgozatban részletezésre kerül a továbbfejlesztett SWARM hibrid módszer, illetve a "többrétegű" potenciáltér alapú feltérképező eljárás, mely főleg a dinamikus paraméterhangolásnak köszönhetően az elvárt fejlődési eredményeket produkálta. Továbbá prezentálásra kerül egy többdimenziós adatstruktúra, melynek központi szerepe lesz a későbbi fuzzy eredmények konzekvens tárolásában és felhasználásában, és a fejlesztési irányvonal által kitűzött Nash-egyensúlyok megtalálásában.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.