Mobilitás kezelés és QoE all-IP mobil hálózatokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Imre Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A távközlési szolgáltatások teljesítőképességének folyamatos ellenőrzése a minőség fenntartásának és fejlesztésének elengedhetetlen eszköze. Az emberi minősítőket alkalmazó QoE visszacsatolási eljárások ilyen téren az egyik legfontosabb ipari bemenetnek számítanak. Mivel a minősítési eredményeket érintő esetleges torzítások pontatlanná vagy akár félrevezetővé tehetik ezen bemeneteket, így külön figyelmet érdemelnek a QoE mérések során fellépő torzulási jelenségek. A dolgozat célja olyan környezeti információ mérési eredményekre mért hatásainak megfigyelése és elemzése, mely gyakran publikus a minősítő számára. Az elvégzett mérési sorozat demonstrálja, hogy egy olyan információ is képes konstans objektív minőség esetén jelentősen eltérő szubjektív minőséget eredményezni, mint a kapcsolódás módja. A torzítási jelenség kialakulásáért felelős kognitív és döntési disszonancia működési mechanizmusainak ismertetése mellett külön bemutatásra kerülnek egyes mérőalanyok tipikus vagy éppenséggel egyedinek számító minősítési eredményei. A mérőalanyok minősítői viselkedésének megértését segíti a Level of Comprehension szintekre történő felbontás, vagyis a szakmai ismeret és tapasztalat figyelembevétele. A minősítendő szolgáltatás egy 3D táblagépen lett megjelenítve.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.