Modbus TCP protokoll implementálása SNC 42 adatgyűjtő készülékbe

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Csubák Tibor
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszékén évek óta folyik mérésadatgyűjtő és monitoring rendszerek fejlesztése. Az utóbbi évek fejlesztéseinek eredményeképpen létrejött egy rendkívül sokoldalúan alkalmazható termékcsalád, mely alkalmas kisebb mérésadat-gyűjtési feladatok ellátására, néhány bemeneti jel fogadására, illetve a komplex, nagyméretű rendszerek kialakítására.

A szakdolgozatom során tárgyalt SNC-42 készülék elsődleges feladata az adatgyűjtő rendszerek felsőbb vállalat irányítási rendszerbe történő integrációja, e rendszerek távfelügyeletének megvalósítása, illetve az integrált HMI interfész segítségével, felügyeleti lehetőségek biztosítása a technológiai személyzet számára. Bár a készülék már széleskörű kommunikációs képességekkel rendelkezett, problémát jelent, hogy a használt megoldások, nem szabványosak. Így szükségessé vált a készülék képességeinek egy új szabványos, az iparban széleskörűen használt protokollal való bővítése. A követelmények alapján a választás a Modbus TCP protokollra esett. A félév során elvégzett fejlesztéseim eredményeként, a készülék a Modbus TCP protokoll segítségével már könnyedén integrálható, akár a más gyártók által szállított SCADA rendszerekbe, és mindemellett megtartotta korábbi sokoldalú képességeit is.

Dolgozatom első részében részletesen bemutatom a Modbus protokollcsalád leg elterjedtebb tagjait, majd részletesen ismertetem a protokoll felépítését, működését. Majd az SNC készülék felépítésének áttekintése után részletesen kitérek a készülék belső adatstruktúráinak felépítésére, és azok Modbus regiszterekre történő leképzésére. A továbbiakban ismertetem az elkészült szerver használatát, felépítését és a felmerült problémákat, azok lehetséges megoldásait. Dolgozatom befejezéseként pedig kitérek a továbbfejlesztési lehetőségekre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.