Modell alapú eseményfeldolgozás kritikus rendszerekben

OData támogatás
Konzulens:
Gönczy László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban az informatikai infrastruktúrák által generált adatok mennyisége rohamosan növekszik beleértve ebbe a kritikus rendszereket is, ahol a rendszer változásaira történő reagálásnak közel valós időben kell történnie. Az eseményekre történő gyors reagálás nélkül a rendszer meghibásodhat, ami anyagi veszteséget vagy akár környezeti sérülést is okozhat. A rendszer üzemeltetésével kapcsolatban szakterület-specifikus tudást felhasználva magas szintű elvárásokat fogalmaznak meg, amelyek biztosítják a hibátlan szolgáltatást.

Az eseményfeldogozást végző alkalmazások logikáját viszont a fejlesztő tipikusan kézzel, alacsony szinten valósítja meg, ami így megnehezíti, hogy ellenőrizzük a rendszerrel szemben támasztott magas szintű elvárásokat. Ha az alkalmazás számára csak korlátozott információ érhető el az általa megfigyelt rendszerről, akkor nem képes felismerni és megelőzni a hibátlan működés szempontjából kritikus helyzeteket.

Egy átfogó modell a rendszer felépítéséről és viselkedéséről segíthet áthidalni a szakterület-specifikus tudás és az alkalmazás logikája közötti távolságot. Így egyszerre érhető el eredményesebb rendszer-monitorozás és a magas szintű követelmények könnyebb ellenőrzése. A modell információkat szolgáltat az eseményfeldolgozás szempontjából érdekes eseményekről és mintákról, így a nagy mennyiségű eseményfolyamokat könnyen kezelhető méretűre csökkenthetjük.

A diplomamunka egy modell-alapú eseményfeldolgozó alkalmazás lehetséges megvalósítását ismerteti, amely a megfigyelt rendszerről alkotott kvalitatív modelleket és szakterület-specifikus szabályokat használ a feldolgozás során. Ebből a célból bemutatom az eseményfeldolgozás kihívásait, kvalitatív modellek felépítését és jellemzőit, beleértve a szükséges kiegészítéseket, amelyek az eredményes felhasználásukhoz szükségesek. Ismertettem a népszerű stream-processing és komplex esemény feldolgozó rendszereket, amelyek a modell-alapú alkalmazás logikáját nyújthatják. Ezzel együtt egy módszert nyújtok a szakterület-specifikus tudás olyan tárolására, amit az eseményfeldolgozó alkalmazás hatékonyan tud felhasználni. Az eredményeket egy esettanulmányban ismertetem, ahol egy virtualizált környezetben futó, összetett szolgáltatás monitorozását segítem az elkészült modell-alapú eseményfeldolgozó alkalmazással.

A diplomamunkám célja, hogy egy módszert nyújtson az eseményfeldolgozás modell-alapú támogatásához, rendszer-diagnosztikai feladatok segítésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.