Modell építése WSDL fájlokból

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A SOAP típusú webszolgáltatások a heterogén elosztott rendszerek különböző komponenseinek összekapcsolását szolgálják a Service Oriented Architecture (SOA) egy lehetséges megvalósításaként. A SOAP webszolgáltatások interfészének leírására a Web Service Description Language (WSDL) szolgál. Sok szoftvergyártó készített különféle eszközöket a webszolgáltatások implementálásának megkönnyítése céljából, ezek többnyire a bottom-up megközelítést követték. A nagyobb méretű szoftverrendszerek fejlesztésénél azonban előnyösebb a top-down elv alkalmazása, vagyis elsőként a WSDL interfész megtervezése, majd az ezt implementáló szolgáltatás elkészítése. A tanszék korábban kifejlesztett egy SoaMM nevű keretrendszert, mely ezen problémára nyújt megoldást, egy ember által könnyen olvasható és szerkeszthető platformfüggetlen leírónyelvből (SOAL) képes különféle platformok projektcsonkjait és a leírt webszolgáltatások WSDL interfészeit generálni. A keretrendszer a SOAL állományokból először egy köztes modellt épít fel, és a generálás ezen modell segítségével történik. Felmerült az igény, hogy már kész WSDL állományok is erre a modellre transzformálhatók legyenek, ennek eredményeként született ez a dolgozat.

A dolgozat egy olyan szoftvert ismertet, melynek segítségével a WSDL interfészleírókból előállítható a szolgáltatás SoaMM modellje. Az első néhány fejezet a későbbi részek megértéshez szükséges ismeretanyagokat tartalmazza, a WSDL és XSD szabványok rövid bemutatását, valamint SoaMM metamodell leírását. Az ezt követő fejezetek ismertetik a szoftver tervezését, implementálását és tesztelését. Végül pedig a tapasztalatok és a felmerült problémák összefoglalása következik.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.