Modellek közötti szinkronizáció megvalósítása grafikus nyelvek definiálásához

OData támogatás
Konzulens:
Debreceni Csaba
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A modellvezérelt fejlesztés (Model Driven Development - MDD) alapgondolata, hogy a rendszerfejlesztés folyamatát egy precíz modellezési fázissal indítjuk el, amely során a rendszerrel szemben támasztott követelményeket magas szintű modellekkel írhatjuk le. Ezt követően ezen magas szintű modellekből kiindulva, különböző finomítási lépések alkalmazásával származtathatjuk a megvalósítás részleteit is tartalmazó platform specifi-kus modelleket, amelyből az utolsó lépésként automatikusan generálhatjuk a célalkalma-zás dokumentációját, konfigurációját vagy akár a komponensek forráskódját is.

Azonban, ahogy a fejlesztési folyamat során több különböző részletességű modellel dol-gozunk felmerül, hogy ezek mind méretükből, mind pedig bonyolultságukból fakadóan áttekinthetetlenné és kezelhetetlenné válnak. Emiatt kiemelten fontos a modellek feletti egyszerűsített nézetek létrehozása. Ezen megközelítés segítségével, egy megfelelően definiált nézeten keresztül a mérnökök könnyebben felismerhetnek, azonosíthatnak egy-egy hibát a rendszertervekben.

Diplomamunkám keretében egy olyan rendszert mutatok be, mely az absztrakt nézeti modellek származtatásának egy általános esetét, a modellek közti transzformációk meg-valósítását teszi lehetővé. Dolgozatomban ismertetni fogom a rendszer felépítését és alapvető működését, valamint konfigurációs és bővítési lehetőségeit. Ezt követően rész-letesen tárgyalom a rendszer alkalmazásának két esetét is, mely során az iparban széles körben használt Sirius eszköz bővítése / továbbfejlesztése volt a cél olyan módon, hogy az alkalmas legyen absztrakt nézeti modellek megjelenítésére valamint a nézetek inkre-mentális karbantartására.

Az elkészített keretrendszer az iparban de facto szabványként tekinthető Eclipse Modeling Framework-re épül, míg a nézeti modellek megjelenítését a Sirius platform segítségével valósítottam meg. A leképzés során használt transzformációs szabályok deklaratív gráfminták segítségével definiálhatók, melyek feldolgozásához és végrehajtá-sához a megoldásomban a VIATRA Query és VIATRA EVM technológiákat használtam fel. Dolgozatomban a rendszer működését a CONCERTO Európai Uniós Artemis pro-jekt keretében megvalósított, telecare rendszerek modellvezérlet fejlesztését támogató nézeti modelljein keresztül mutatom be.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.