Modelltranszformáció elosztott futtatása számítási felhőben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Mezei Gergely
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A diplomámban az elosztott mintaillesztés és modell transzformáció lehetőségét vizsgáltam meg, amely alkalmazható felhő-alapú rendszerekben éppúgy, mint bármely más elosztott környezetben. A modell transzformáció és a modellvezérelt szoftverfejlesztés lassan elér a mindennapi szoftverfejlesztés világába is, ugyanakkor a modellek egyre nagyobbakká válnak, ami egyre nehezebbé teszi a kezelésüket. Hasonlóképpen, a nagy számítási kapacitást igénylő komplex modelltranszformációk is egyre gyakoribbá válnak. Például a modell alapú refaktorálás egy terjedelmes kódbázison vagy egy közösségi oldalakon végzett, arcfelismerést is tartalmazó keresés már könnyen túllépheti egyetlen számítógép számítási teljesítményét. Az elosztott megközelítés lehetőséget ad a korlátok leküzdésére.

Az általam kidolgozott elosztott módszer két lépésből áll: particionálás és mintaillesztés. A particionálás felosztja a modellt kisebb részekre, ezzel könnyítve a feldolgozásukat. Az egyes partíciókat elküldjük a feldolgozó egységekhez, ahol a mintaillesztés történik.

A diplomamunkában áttekintést adok a modellezés, mintaillesztés és modell transzformációk alapvető koncepcióiról. Bemutatok néhány meglévő gráfparticionáló algoritmust, különös tekintettel egy több szintű algoritmusra, ami három lépésből áll és több különálló algoritmust ötvöz. Ezek után rátérek a mintaillesztésre. Az elosztott mintaillesztéshez három különböző stratégiát dolgoztam ki: Az első csak lokálisan keres, a második proxy jelleggel éri el a távoli partíciók tartalmát használ, míg a harmadik részleges találatokat próbál keresni az egyes partíciókban és utána ezek összefűzésével állítja elő az eredményt.

Az elméleti megoldásokat megvalósító rendszer tervezése és létrehozása szintén a diploma részét képezi. A diplomámban részletesen kitérek a megvalósított alkalmazás architektúrájára: hogyan és miért jutottam el bizonyos döntésekig és ezek hogyan befolyásolták a rendszer implementációját.

Munkám során néhány pontban nem várt eredményekre is jutottam, ill. sok tapasztalattal gazdagodtam. Dolgozatomat az elért eredmények ismertetésével, és a jövőbeli tervek bemutatásával zárom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.