Modelltranszformációk fejlesztését támogató keretrendszer tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ujhelyi Zoltán
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A modell-vezérelt fejlesztés paradigmája magas absztrakciós szintű mérnöki modellek létrehozásán alapszik, melyet automatizált transzformációs lépések végrehajtása követ. E lépések felelősek a modellt leíró elemek létrehozásáért, mint például a forráskód, konfigurációs fájlok, vagy a dokumentáció.

E transzformációs lépések definíciója dedikált transzformációk leírására alkalmas célnyelvek segítségével történhet meg. Ilyen nyelv a VIATRA, mely magas szintű szabályok segítségével képes transzformációk definiálására. Ezen szabályok végrehajthatóak explicit módon is, de képesek reagálni a modellben beállt változásokra is, ezáltal viszont csak közvetett vezérlést biztosítva a végrehajtás sorrendjére.

A transzformációs programok helyessége kritikus az elkészült alkalmazások szempontjából, ugyanis egy hibás transzformációs program helyes modellekből indulva is hibás alkalmazáshoz vezethet. Ugyanakkor a transzformációk hibáinak a keresése nehézkes, részben a magas absztrakciós szintjük, részben pedig a szegényes eszköztámogatás következtében.

Hagyományos, imperatív nyelveken történő hibakeresésre már sokféle eszköz, ill. mód-szer létezik, melyek segítségével akár a futó alkalmazásokat is meg lehet állítani jól meg-választott pontokon, és meg lehet vizsgálni a belső állapotukat, vagy kielemezni a futásuk eredményeit.

A dolgozat célja ezen hibakeresési módszerek ismertetése és adaptálása modelltranszformációs programok fejlesztésének támogatására, különös tekintettel a modellek változásaira reagáló stratégiákra. Az eredmények alapján megtervezek és megvalósítok egy olyan hibakereső keretrendszert, ami többféle stratégiát is támogat. Végül ezt a rendszert kiértékelem felhasználhatóság és teljesítmény szempontjából.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.