Módszerek felhasználók elkülönítésére rögzített hálózati forgalommintában

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Maliosz Markosz
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Egy informatikai hálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához elengedhetetlen ismerni a hálózaton zajló forgalmat. Ezen a forgalmon végzett mérések, elemzések eredményeként kapunk információt, amellyel jellemezhetjük a hálózatot. Ez több cél érdekében is szükséges lehet: egyes szoftverek, alkalmazások megfigyelése, hálózat minőségének megállapítása, és mint jelen szakdolgozat témájaként az egyes felhasználók jellemzése.

A dolgozatban bemutatom az általam megismert hálózatmonitorozási, forgalmi minta elemzési lehetőségeket, az ezekhez használt programokat. Ezután az elkészítendő alkalmazás főbb tulajdonságait mutatom be. Többek között az egybefüggő csatlakozási munkamenetek meghatározásának módszerét, valamint a csomagokat jellemző adattagokat. Következő lépésben, a dolgozat fő részében specifikálom a feladatmegoldására szolgáló alkalmazást, majd leírom a fejlesztőkörnyezetet, a fejlesztés folyamatát. Bemutatom a megfelelő adatok tárolására szolgáló adatbázis sémáját, a döntési helyzeteket. A program rendeltetésszerű működését egy otthoni, hálózaton mért mintán való lefuttatás segítségével validálom. Az ebből a mérésből származó eredményeket fájlokba exportálom és bemutatom, elemzem azokat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.