MongoDB alapú Java webalkalmazás fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Kövesdán Gábor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Napjainkban egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert az úgynevezett NoSQL adat-bázisok, ezek szakítanak a relációs adatbázis-kezelők hagyományaival. Fő céljuk a relációs adatbázisok hiányosságainak pótlása, nem azoknak a lecserélése. A NoSQL adatbázisok egyik legnépszerűbb képviselője a MongoDB, egy nyílt forráskódú, dokumentumorientált és sémamentes adatbázis-kezelő szoftver. Népszerűsége és felhasználói száma jelenleg is folyamatosan növekszik.

Szakdolgozatom célja a MongoDB NoSQL adatbázis-kezelő előnyeinek és korlátainak megismerése a relációs adatbázisokhoz képest. Ezt egy Java alapú webshop alkalmazáson keresztül mutatom be.

Az elmúlt időszakban rohamos fejlődésen estek át a webes technológiák, egyre több és több keretrendszer terjedt el webes felhasználói felületek fejlesztéséhez. Választásom egy Java alapú MVC keretrendszerre, a JavaServer Facesre esett. Dolgozatom további célja tehát ennek a keretrendszernek a megismerése és felhasználása a már említett webshop alkalmazásban.

Egy webáruház létrehozása alkalmas rá, hogy az említett technológiák használatát ismertessem. Az alkalmazás adatainak tárolásához a MongoDB-t használom, a felület kialakításához pedig a JavaServer Faces keretrendszert. Egy módosított változatban elkészítem az alkalmazást úgy, hogy az adatok relációs adatbázisban legyenek tárolva. Az elkészült megoldásokat a tervezés és az implementáció bonyolultsága, valamint az elkészült megoldás rugalmassága szerint hasonlítom össze, majd tesztelem. Dolgozatom végén összegzem a technológiák megismerése és az alkalmazás elkészítése alatt szerzett tapasztalataimat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.