Monitor szintézis kontextusfüggő alkalmazások futásidőbeli ellenőrzéséhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Majzik István
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A diplomaterv célja, hogy általános megoldást adjon - a napjainkban terjedőben levő - kontextusfüggő rendszerek specifikálására illetve a követelmények automatikus futásidejű ellenőrzésére.

A munkában bemutatásra kerül egy grafikus, illetve egy szöveges - temporális logikán - alapuló követelményspecifikációs nyelv.

A grafikus nyelv az UML szekvencia diagram formalizmusán illetve az LSC grafikus forgatókönyvleíró nyelven alapul, míg a szöveges követelményleírás egy kibővített LTL nyelvezet. Mindkét nyelv pontos, formális specifikációja megadásra kerül, továbbá a dolgozatban megtalálható a grafikus nyelvből szövegessé alakítás algoritmusa is.

A szöveges követelményekből automatikusan monitorok állíthatóak elő, amelyek képesek a követelmények teljesülését futó alkalmazásokon ellenőrizni. A dolgozat bemutatja a monitorszintézis általános módszerét, illetve egy konkrét implementáció áttekintését is. A módszerek sikerességét különböző mérések segítségével igazolom a dolgozat végén.

A munka fontos részét képezi továbbá a területhez kötődő irodalomkutatás, a korábban már létező megoldások csoportosítása és összefoglalása. Ezek bemutatása minden esetben megtalálható a dolgozatban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.