Mozgásérzékelés WiFi keretek mérésével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Varga Pál
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Szakdolgozatomban WiFi jelek karakterisztikáját vizsgáltam a környezet

változásainak függvényében.

A különböző árnyékolások és láthatósági viszonyok, valamint a hálózat terheltségéből

adódó jelenségek közül elsősorban az emberi tevékenységek által generált hatásokat vettem

figyelembe. Célom annak felmérése volt, hogy csupán a rádiós jelek vizsgálatából mennyire

lehet következtetni a környezetben folyó eseményekre: felismerni, ha a változás oka emberi

tevékenységre, helyzetváltoztatásra vezethető vissza. A mérések során először kipróbáltam,

hogy az összeállítás szempontjából ideális szituációkban milyen alapvető jelenségek

figyelhetőek meg. Ezekhez igazodva azután szabadabb, hosszabb és véletlen eseményekkel

színesített méréseket vizsgáltam meg. Végül az előbbi eredmények és tapasztalatok alapján

egy környezeti mozgások észlelésére alkalmas mérő és elemző metódus-sorozatot dolgoztam

ki.

A kapott eredmények azt mutatták, hogy egy egyszerű, egy eszközzel működő,

kizárólag a környező hálózatok jeleit passzívan hallgató megoldással is fel lehet ismerni a

környezetben történő változásokat. Azonban a rendszer minimális követelményeiből adódóan

a pontosság és megbízhatóság szempontjából kritikus helyzetekben történő felhasználásra

nem alkalmas; de kisebb, hibatűrő területeken vagy kiegészítő megoldásként működőképes

lehet.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.