Mozgásmodellek alkalmazása cellás mobil hálózatokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szabó Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Az elmúlt évtizedben az újgenerációs mobil hálózatok előretörésével jelentősen megnövekedett a mobilhálózatok adatforgalma. Ha a megnövekedett adatforgalmat nem kezeljük megfelelően, akkor jelentősen romlik a hálózat kihasználtsága, minősége és a felhasználók megelégedettsége. Emiatt fontos olyan eljárások kidolgozása, mely segítséget nyújtanak a hálózat tervezésénél és üzemeltetésénél.

A mobilhálózatok fejlődése során a cellák mérete folyamatosan csökkent, a cellák csökkenésével viszont fokozatosan nőtt a cellahatárok átlépése következtében keletkező ún. handoff, vagy handover üzenetek száma. Azért hogy az üzenetek számára erőforrásokat lehessen foglalni, fel kell készülni a beérkező igényekre. A felhasználók korábbi mozgásai alapján meg lehet jósolni a jövőbéli helyzetüket. A mozgás predikciós eljárások hatékonysága, tehát alapjaiban határozza meg a hálózat QoS paramétereit.

Dolgozatom célja egy olyan algoritmus kidolgozása volt, mely hatékonyan képes előre jelezni egy hálózat adott cellájára vonatkozóan a felhasználószámot. Ezáltal felkészítve az üzemeltetőket a beérkező igényekre. Az általam megvalósított modell elsősorban olyan hálózati helyzetekben alkalmazható hatékonyan, ahol a cellákat átszeli egy nagy forgalmú út, mely jelentősen befolyásolja az ott haladó felhasználók viselkedését.

Dolgozatom első felében bemutatom és összehasonlítom az irodalomban található jelentősebb mozgásmodelleket, majd a 4.4. és 4.5. fejezetben ismertetem az általam kitalált és megvalósított Gyűrű alapú CAC (Call Admission Control) algoritmusokat. A későbbiekben, ezeket összehasonlítom, és az eredményeket értékelem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.