Mozgásrögzítő (Motion Capture) rendszer felhasználói felületének tervezése és megvalósítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sütő Zoltán
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A mozgáskövető rendszerek használatával élőlények, tipikusan emberek mozgása rögzíthető. A Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszéken optikai alapú, markert használó rendszert fejlesztünk elsősorban járásvizsgálatra, illetve robotikai kísérletekhez.

A rendszer fontos elemét képezi a felhasználói felület, amelyen keresztül a felhasználók elérik a funkciókat, ezért fontos szempont, hogy a felület könnyen és intuitívan kezelhető legyen. A szoftver jelenleg használt felületével bizonyos funkciók elérése nehézkes, amely rontja a rendszerrel folytatott munka hatékonyságát, ezért indokolttá vált egy új felület létrehozása, amelynek folyamatát szakdolgozatomban mutatom be.

A motion capture technikák, illetve a meglévő rendszerből szerzett tapasztalatok alapján végeztem el a kitűzött funkciók megvalósítását. Az elkészített felhasználói felület – és az ehhez kapcsolódó funkciók – a mozgásrögzítő rendszerrel rögzített felvételek lejátszására alkalmas.

Összegyűjtöttem a felhasználói felületek tervezésének általános irányelveit és lépéseit, amelyeket alkalmaztam munkám során is. Elemeztem a felhasználói felületek szerepének és jelentőségének a változását különböző időszakokban, illetve a legújabb fejlesztési irányzatokat is tanulmányoztam. A felhasználói felületek tervezésének általános lépései szerint haladva a kézzel rajzolt vázlatok alapján vektorgrafikus tervezőprogrammal vonalas, majd szürkeárnyalatos drótvázakat készítettem, amelyeket továbbfejlesztve eljutottam a végső tervig.

A felhasználói felület megvalósítását az elkészült tervek alapján a Qt keretrendszerben végeztem el, a Qt saját HTML-hez hasonló jelölőnyelvével, a QML-lel, JavaScript függvényekkel kiegészítve. A felhasználói felület a mozgáskövető rendszer C++-ban implementált osztályaira épít, az ezeken keresztül elérhető információkat jeleníti meg. A programozás során a felhasználói felület működését felvételekkel is teszteltem, így eljutottam a végső verzióig, melyet a dolgozatom végén mutatok be.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.