Mozgó alakzatok elemzése videófelvételeken

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szabó Csaba Attila
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Napjainkban egyre fontosabb szerepet kap a videofelvételek feldolgozásában a mozgó alakzatok felismerése és elemzése. A képi információk feldolgozása mindennapi életünkben és számos kutatás területén megjelenik, például az orvostudományban, csillagászatban, az ipari képfeldolgozó rendszereknél illetve a biztonságtechnikában és a közlekedésbiztonságban.

A mozgó járművekre szerelt kamerákkal történő detektálása egyre gyakrabban felmerülő feladat, aminek optimális megoldásához az adott körülményeknek megfelelő technikai eszközökön kívül szükség van a hatékony felismerő és követő algoritmusok kiválasztására is.

A képi információk alapján történő különféle mozgásbecslő algoritmusok segítségével bizonyos képi jellegzetességek felismerhetők, ezek alapján az adott objektum követhető és adott feltételek mellett akár jövőbeli pozíciója előre megjósolható.

A mozgó platformról történő érzékelés önmagában is nagy kihívás, még akkor is, ha a mozgási adatok máshonnét ismertek. Ezeknek a változó kép alapján történő becslése teszi a feladatot érdekessé. A cél olyan alakzatok, mozgásformák keresése, ahol elegendő információ nyerhető a használható kiértékeléshez.

Dolgozatomban a szakirodalom alapján összefoglalom a képi alakzatok felismerésére, azonosítására, követésre alkalmazható képfeldolgozó módszereket. A 2D képek alapján történő 3D környezet leíráshoz egy digitális kamera kalibrálását végzem el, amivel mozgó platformról készített képsorozatok alapján a mozgó jármű és a követő kamera távolságára adok folyamatos becsléseket.

Diplomamunkám másik fő feladata volt mozgó járművön elhelyezett kamera videó-felvételein mozgó gyalogos felismerése és követése az egymást követő képek háttér-előtér szétválasztása és analizálása alapján képfeldolgozási módszerek segítségével.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.