Multilateráció

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dudás Levente
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A primer és szekunder radarrendszerek (különös tekintettel a multilaterációra), valamint a megvalósítás során (az ideálistól eltérő, valóságos alkotóelemek használata miatt) felmerülő hibajelenségek, és kezelésükre kidolgozott módszerek rövid bemutatása után ismertetésre kerül a 619-es laboratóriumban kifejlesztett multilaterációs radarrendszer Squitter (jeladó) és bázisállomás része.

A bemutatás kiterjed ezen berendezések működési elvére (vezérlőprogramok és hardver), felépítésére, részegységeikre, az egymással való kommunikáció során használt szabványos adatformátumok bemutatására, és a helyes működést igazoló rajtuk végzett labor és terepi mérések eredményeire (antenna mérés, vett és kibocsátott jelek időfüggvényei, különböző működési módok spektrumai).

Bemutatásra kerül a Squitter továbbfejlesztéséhez készült vezérlőprogram-kiegészítés (szabványos sebességfüggés közlése), valamint a működéshez szükséges megfelelő GPS modul kiválasztását segítő berendezés, rövid kitérővel a legelterjedtebb GPS modulok által használt üzenettípusokra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.