.NET alapú adatelérési osztálykönyvtár gráfadatbázisokhoz

OData támogatás
Konzulens:
Simon Gábor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Jelen diplomaterv első fejezetében néhány fontos történelmi jellegű előzmény bemutatásával röviden megágyazok a témának, és megindokolom annak választását. A következő részt a NoSQL adatbázisok általános ismertetésének szentelem. Azok definiálásán túl kitérek arra, hogy miben különböznek a tradicionális relációs adatbázisokhoz képest, valamint, hogy milyen használati esetre melyiket érdemes választani, használni. A továbbiakban bemutatom a szóban forgó adatbáziscsalád főbb tagjait, valamint az ezek között rejlő lényegesebb különbségeket, majd kifejezetten a gráfadatbázisokkal kezdek el foglalkozni. Bevezetem és jellemzem az egyik, széles körben elterjedt gráfalapú adatmodellt, az ún. property gráfot. A saját megoldásom, azaz a LINQ-to-Gremlin kidolgozása előtt megvizsgáltam számos, már létező (fél-) megoldást a témában, és az ennek során szerzett tapasztalatok hatással voltak a későbbi munkámra. A harmadik rész ezek összefoglalásáról szól. Ezután már kizárólag az általam készített osztálykönyvtáron lesz a fókusz, különböző nézőpontokból. Először – a negyedik fejezetben – arról írok egy keveset, hogy mik voltak a megfogalmazott célok és követelmények a leendő megoldás kapcsán. Ezt követően, az ötödik rész a munkafolyamat tervezés fázisát foglalja össze. Egy magasabb szintű architekturális képből kiindulva, abban egyre mélyebbre ásva, részletes áttekintést adok az osztálykönyvtár összetevőiről, és azok kapcsolatáról. A hatodik fejezet az implementáció, mint olyan, legérdekesebb aspektusaira világít rá, kezdve onnan, hogy egy megfogalmazott LINQ lekérdezésből hogyan lesz egyszer csak Gremlin nyelvű lekérdezés, majd abból az alkalmazás modelljébe illeszkedő, materializált eredményhalmaz. Az utolsó előtti, hetedik rész az elkészült termék verifikációjának és validációjának áttekintése. Itt górcső alá kerül az osztálykönyvtárhoz készített egyszerű tesztalkalmazás, valamint az abban szereplő tesztesetek. A diplomatervet a munka értékelése zárja. Szó lesz néhány kódmetrika értékéről, az elkerülhetetlen limitációkról és azok indokolásáról, a fejlesztés közben felbukkant akadályokról és nehézségekről, valamint a továbbfejlesztési lehetőségekről.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.