Nagy megbízhatóságú programozó hálózat implementálása beágyazott multiprocesszoros rendszerekhez

OData támogatás
Konzulens:
Kovács Zoltán György
Elektronikus Eszközök Tanszéke

A szakdolgozat célja egy olyan, beágyazott multiprocesszoros rendszerekben alkalmazható programozó hálózat implementálása, amely képes a rendszerben található mikrokontrollerek egymástól független programozására. A hálózat alkotóelemei a mikrokontrollerek programozását végző programozó ágensek, valamint egy, az ágensek irányítását végző master. A programozó ágensek és a master közti összeköttetést egy megosztott I2C busz biztosítja. Az ezen buszon alkalmazott kommunikációs protokoll platformfüggetlen olyan értelemben, hogy módosítás nélkül alkalmas több gyártótól származó mikrokontrollerek programozásának vezérlésére. Egy programozó ágens több mikrokontrollerrel tart kapcsolatot, azok natív programozó interfészein keresztül. Ennek az ágensnek az implementációja platformfüggő, azaz képes az I2C buszról érkező platformfüggetlen utasítások alapján a mikrokontroller gyártóspecifikus natív interfészén át a mikrokontrollert felprogramozni. A megvalósítás során alapvető szempont a megbízhatóság, azaz egyrészt, hogy az ágens a programozó hálózat bármely részének üzemzavara esetén se befolyásolja a hozzá kapcsolt mikrokontrollereket, másrészt, hogy a programozás során a beégetendő firmware integritása biztosított legyen.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.