Nagy megbízhatóságú szoftver modulok fejlesztése kisműholdas platformra

OData támogatás
Konzulens:
Kovács Zoltán György
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak az úgynevezett CubeSat műholdak. A CubeSat projektek általában kis költségűek, és rövid fejlesztési idejűek. Nagyfokú integráltságuk és modularitásuk miatt a fejlesztési időt nagyban csökkenti az interneten is megvásárolható, egymással kompatibilis, előre gyártott, kész modulok alkalmazása.

A diplomatervezés keretein belül a C3S Elektronikai Fejlesztő Kft.-vel közösen kitűzött cél egy fejlesztés alatt álló CubeSat műhold néhány szoftvermoduljának megtervezése és implementálása volt. A műholdnak kedvezőtlen űrbéli körülmények között is működnie kell, ezért a szoftvermodulok tervezése és megvalósítása során nagy hangsúlyt kellett fektetni a megbízhatóságra. A beágyazott rendszer sajátosságaiból eredő különböző korlátozásokra kiemelt figyelmet kellett fordítani.

A diplomaterv a műhold főbb komponenseitől kezdve bemutatja a szoftvermodulok felépítését, egyes részegységeinek követelményeit, megvalósítási lehetőségeit és az implementált modulok sajátosságait.

A dolgozat bemutatja a szoftverfejlesztés menetét, ismertet néhány beágyazott környezetben használható operációs rendszert, majd részletesen tárgyalja az elkészített frekvenciaskálázó modult, illetve tömörítőmodult.

Az egyes modulokat bemutató fejezetek végén a szoftver valós körülmények között történő teszteléséről, és az így kapott teszteredményekről esik szó.

Végül a jövőbeli fejlesztési lehetőségek és a diplomatervezés alatt elvégzett munka összefoglalása olvasható.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.