Nagyfeszültségű FAM munkamódszerek vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Németh Bálint
Villamos Energetika Tanszék

A szakdolgozatom témája egy olyan NaF FAM (Nagyfeszültségű Feszültség Alatti Munkavégzés) technológia vizsgálata, ami most kerül bevezetésre a magyar hálózaton. Ez az olasz nyílpuskás, szerelőlétrás technológia.

A dolgozatom első részében összefoglalom azokat a körülményeket, amik a NaF FAM munkavégzéssel kapcsolatosak. Ilyen körülmények a munka megtervezése, előkészítése és felügyelete, illetve a távvezeték környezetében jelenlévő erőterek, az ellenük való védekezés.

A következő részben átfogó képet próbálok adni arról, hogy a különböző országokban milyen munkák végezhetők el NaF FAM segítségével és ezekhez milyen technológiákat használnak. Miután ezeket összeszedtem, megvizsgálom, hogy ezek közül melyek alkalmazhatók a magyar hálózaton.

Mindezek után rátérek az olasz technológiára és annak bevezethetőségi feltételeire. Több ilyen feltételt is ki kell majd dolgozni, én ezek közül a hazai hálózaton való alkalmazhatóság feltételrendszerének kidolgozását választottam.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.