Nagyfeszültségű FAM technológiáinak bővítése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Németh Bálint
Villamos Energetika Tanszék

Nagyfeszültségű átviteli hálózaton végzett feszültség alatti munkavégzés közben, egy esetlegesen kialakuló villamos ív a tápfeszültség nagysága és az elektródok távolsága miatt több méter hosszúságú is lehet, illetve az íven átfolyó áram a nagy tápteljesítménynek köszönhetően akár a tíz kiloamperes nagyságrendet is elérheti. Ennek okán az ív közelében tartózkodó szakembert rendkívül nagy terhelések érhetik. A villamos ívvédelem megvalósításának során alapvetően a villamos ív kialakulásának valószínűségét, illetve a kibocsátott energia mértékét szükséges a lehető legkisebbre csökkenteni. Továbbá azt a legrosszabb lehetőséget feltételezve, hogy a villamos ív kialakulása ténylegesen bekövetkezhet, a munkát végző személyt védeni kell az ív által keltett terhelések ellen a megfelelő egyéni védőfelszerelések használatával.

A dolgozat célja a nagyfeszültségű hálózaton történő feszültség alatti munkavégzés során alkalmazható egyes ívvédelmi módszerek – az egyéni védőeszközök és a hordozható védőszikraköz - elméleti hátterének feltárása, és bemutatása. Bemutatom az egyéni védőeszközök tulajdonságainak számításhoz szükséges számítási modellt, valamint a hordozható védőszikraköz beállításának elméleti módszerét, az elvégzett méréseket és azok kiértékelését.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.