Nagyfeszültségű megszakítók diagnosztikai vizsgálatainak kiértékelése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Németh Bálint
Villamos Energetika Tanszék

A villamosenergia-hálózat állapota létfontosságú kérdés, mind gazdaságilag, mind pedig a felhasználók elégedettsége szempontjából. Dolgozatomban a villamosenergia-hálózat fontos részeit képező nagyfeszültségű megszakítók állapotfelmérésével foglalkozom. Karbantartásuk megszervezése és végrehajtása kulcsfontosságú kérdés. A karbantartások ütemezésének megkönnyítésére a BME Villamos Energetika Tanszékén fejlesztés alatt áll a MÁT (Megszakító Állapot Tényező) rendszere. Ez a rendszer szakértői vélemények, gépkönyvek és szabványok útján nagyszámú paramétert tartalmaz, amivel egy nagyfeszültségű megszakító állapota jellemezhető. Az összegyűjtött adatbázis feldolgozásával kapcsolatban felvetődött a kérdés, hogy a sok adatot, hogyan lehetne úgy figyelembe venni, hogy a végén egy a megszakító állapotát jelző számot kapjunk egy adott skálán.

E célból a fuzzy logikát hívtam segítségül, mivel a gyakorlatban más területeken is sikerrel alkalmazzák a matematikának ezt az újszerű eszközét. A fuzzy szakértői rendszer előnye, hogy a bemeneti adatokat nem diszkrét számként, hanem tagsági függvények halmazaként dolgozza fel, ami lehetővé teszi a szubjektív emberi megítélés számítógépes rendszerekbe való átültetését. A rendszer felépítése a kezdetekben intuitív alapokon nyugszik, a későbbiekben kerül sor ennek a finomítására.

A kész rendszer által szolgáltatott végeredmények az elvártaknak nagymértékben megfelelnek, azonban a gyakorlatba való átültetését nehezíti az a tény, hogy nem állt rendelkezésemre megszakítókról elegendő információ évekre, esetleg évtizedekre visszamenőleg, amik konkrét értékeket tartalmaztak volna.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.