Nagyfeszültségű szigetelések diagnosztikai módszereinek alkalmazása

OData támogatás
Konzulens:
Cselkó Richárd
Villamos Energetika Tanszék

A diplomaterv a nagyfeszültségű berendezések szigetelési ellenállás mérésével és diagnosztizálási lehetőségeivel foglalkozik, a berendezés (mint például az olaj szigetelésű kondenzátorok és tekercsek) szigetelésének vizsgálata érdekében. Ezeknek a berendezéseknek a tönkremenetelét mindenképpen el kell kerülni a berendezés cseréjével illetve rendszeres felülvizsgálatával, amely során a lehetséges hibák idejekorán történő felismerésével megnövelhető a berendezés biztonságos üzemeltetése és megbízhatósága.

A szigetelések dielektrikus anyagokból készülnek (amelyek képesek az energiát magukban tárolni egy külső elektromos tér hatására). A diplomamunka feldolgozza a nagyfeszültségű berendezések szigetelésével kapcsolatos irodalmat, amelyek a dielektormos polarizációnak, a dielektromos válaszfüggvénynek, a polarizációs és depolarizációs áramoknak a dielektromos anyagokra gyakorolt hatásai ismerhetők meg.

A dielektromos veszteség- és kapacitásmérésekből felrajzolható a szigetelő anyag karakterisztikája a frekvenciatartományban. Ezt több lehetséges módon meg lehet valósítani a kevésbé érzékeny módszerektől – Schering-híd – az igen érzékeny eljárásokig – áram komparációs hidak. Részleges kisülésekkel kapcsolatos irodalmak – okai, alakjai, mérései, detektálása – szintén bemutatásra kerülnek.

Összefoglalva a diplomamunka a roncsolásmentes anyagvizsgálatokkal foglalkozik, amelyek biztosíthatják számunkra a szükséges információkat a nagyfeszültségű berendezések szigetléséről.

Osztottam a munkát három fejezetből áll, amelyek közül az egyik tárgyalom dielektromos tulajdonságait és az idő-és frekvenciatartományban elemzés (beszélünk többet az időtartományban). A második fejezet a részleges kisülések és az utolsó fejezet a méréseket végeztem az impulzus generátor és a transzformátor.

Régebben DIA szoftvert és festék, hogy az áramköröket, és a sematikus ábrák. Én excel, hogy hisztogram a mért adatokat, amelyekből tehetem észrevételeit. Aztán, hogy a következtetés, amely után tettem az én eredményeként mérések alatt végrehajtott mellékletben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.