Nagyfeszültségű távvezetékoszlopra telepített rádió bázisállomás kapacitív csatolású táplálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Varjú György
Villamos Energetika Tanszék

Összefoglaló

A diplomaterv témája a nagyfeszültségű távvezetékoszlopra telepített rádió bázisállomás kapacitív csatolású betáplálása volt, ugyanis a bázisállomások villamos szükségleteinek ilyen jellegű ellátása jelentősen leegyszerűsítené a mobil bázisállomások nagyfeszültségű oszlopra történő telepítését. Betáplálásként a távvezeték kiszigetelt védővezetőjét alkalmazhatnánk, amely kapacitív úton van gerjesztve a nagyfeszültségű távvezeték által.

Először a bázisállomás távvezetékre telepítésének feltételeivel és előírásaival ismerkedhetünk meg nagyvonalakban, a konkrét kialakítás részletezése nélkül. Ennek célja, hogy teljes képet kapjunk a feladat sokrétűségével kapcsolatban.

A továbbiakban az általános kapacitív csatolást leíró példáktól, egyszerűsítő eljárások ismertetésén keresztül jutunk el a csatolás mértékének mátrix-módszerrel történő részletes kifejtéséhez.

A mátrix – módszer számításai több vezetőt modellező mátrixok esetén bonyolultak lehetnek, papíron való alkalmazása hosszadalmas és sok hibalehetőséget hordoz magában. Ezért volt a cél egy MATLAB – ban írt algoritmus leprogramozása, amely az általa bekért paraméterek alapján bármilyen oszlopképre képes elvégezni a számításokat.

A bemenő paramétereket az Albertirsa – Göd I. – II. 400 kV-os távvezeték 128-133 feszítőközének adatai alapján választottam, így lehetőségem volt a már korábbi megvalósíthatósági mérés során kapott eredményekkel való összehasonlításra. A mérési eredményeken kívül más szoftverek számítási eredményeivel is összehasonlítottam a MATLAB – bal kapott értékeket, ezzel megvizsgálva a mátrix-módszer alkalmazhatóságának korlátait az adott alkalmazásban.

Végeredményül mind a számítások alapján, mind a megvalósult mérés alapján megfelelő mértékűek az indukált értékek a bázisállomás töltőtelepének működéséhez. Tehát a vizsgált alternatív betáplálási módszer működőképes.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.