Nagyfogyasztók energia- és költséghatékony üzemeltetése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

Magyarországon, Európában és a világon általános jelenség az egyre növekvő energiafelhasználás. Mind a villamos energia, mind az egyéb energiaforrások felhasználása egyre nő. Ez a növekedés a jelenlegi hatékonyság mellett nem lesz tartható hosszútávon. Olyan technológiák elterjedését kell szorgalmazni, melyek a meglévő berendezéseink hatékonyságán képesek javítani, illetve eleve csak olyan berendezéseket telepíteni, amik elfogadható hatékonysággal működnek. Ezen megoldások követelményeit új szabványok tartalmazzák, melyek az Európai Unió által lefektetett irányelveknek is megfelelnek.

Elsőként a Magyarországon uralkodó viszonyokat kezdtem tanulmányozni, egyrészről a villamos energiafogyasztást, másrészről az árak alakulását tekintve.

Ezt követően a piacon megvásárolható, a hatékonyságot javítani képes technológiákat tekintettem át. Igyekeztem a legteljesebb, minden megvalósítható fejlesztési lehetőséget tartalmazó körképet bemutatni a szakdolgozatomban. Részint a költséghatékonyság javítását célzó intézkedésekkel, részint a fogyasztói szerződés helyes megválasztásával foglalkoztam. Ezen túlmenően áttekintettem az energia hatékony felhasználásának olyan lehetőségeit is, amelyek megújuló energiaforrások - pl. szélgenerátorok

- használata által valósulhatnak meg.

Az elméleti rész végén a megtérülés számítás alapjait ismertetem, hogy aztán e szerint is értékeljek egy beruházást.

Ezután a helyszínek vizsgálatával folytattam, mind energiafogyasztás mind a fizetett összegek tekintetében.

A szakdolgozatom témájához három eltérő funkciójú és profilú helyszín állt rendelkezésemre:

- Egy kórház, ami tipikus nagyfogyasztó,

- Egy stúdió és próbaterem,

- A BME Odoo elnevezésű létesítménye.

Ezen létesítményeknek tanulmányoztam az energiafelhasználását a funkciójuk figyelembe vételével. Az eredmények alapján, a következtetések levonásával, a lehető legmegfelelőbb koncepciót igyekeztem megalkotni a fejlesztéshez. A cél a lehető legnagyobb javulás elérése, a financiális szempontok figyelembe vétele mellet, és a minimális megtérülési idő.

Végezetül becslést készítettem, hogy az egyes beruházásokkal mekkora a megtakarítási volumen, illetve hogyan alakulnak a megtérülési idő intervallumok.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.